Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Zarząd jednoosobowy:

Prezes Zarządu -  Rafał Wasilewski


Prezes Zarządu pełni funkcję Dyrektora Generalnego przedsiębiorstwa Spółki,
Prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
Prezes zarządu Spółki wykonuje swoje funkcje przy pomocy kierowników.
Prezes zarządu Spółki decyduje we wszystkich sprawach o podstawowym znaczeniu dla Spółki, a w szczególności do kompetencji zarządu należy:

• Reprezentowanie Spółki na zewnątrz
• Organizowanie działalności Spółki
• Zawieranie w imieniu Spółki wszelkiego rodzaju umów
• Sprawowanie nadzoru nad całokształtem gospodarki Spółki, a w szczególności nad gospodarką finansową, eksploatacyjną, materiałową, zatrudnieniem, funduszem płac itp..
• Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących przepisów, statutu i regulaminu organizacyjnego Spółki

Metadane

Data publikacji : 05.09.2004
Data modyfikacji : 05.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Odolak
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Odolak

Opcje strony

do góry